PA รอกไฟฟ้าขนาดเล็ก

  • Mini Electric hoist

    รอกไฟฟ้าขนาดเล็ก

    รอกไฟฟ้าขนาดเล็กโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นประเภทคงที่และประเภทวิ่ง เหมาะสำหรับโอกาสต่าง ๆ สามารถยกสินค้าต่อไปนี้ 1200 กก. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับอาคารสูงจากระดับล่างเพื่อยกของที่หนักกว่า โครงสร้างเรียบง่าย ติดตั้งง่าย ขนาดเล็กและสวยงาม และใช้ไฟฟ้าเฟสเดียวเป็นแหล่งพลังงาน รอกไฟฟ้าขนาดเล็กได้มาตรฐานสากลในการผลิตและการออกแบบ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการใช้งาน มอเตอร์หม้อน้ำ ado...